Jakie wyposażenie można kupić do większego magazynu?

Posted on 13/12/2017 11:21am

To, jaki rodzaj wyposażenia musi się znaleźć w magazynie musi być zależne od rodzaju zarejestrowanej działalności gospodarczej, a, więc od rodzaju przechowywanego towaru. Zdaje się, iż wybór samego magazynu jest łatwy, ale nic bardziej złudnego. Zatem czym trzeba się kierować decydując się na zakup albo odnajęcie magazynu?

rzut - hotel
Author: Paul Asman and Jill Lenoble
Source: http://www.flickr.com
hotel - panorama
Author: Marcelo Campi
Source: http://www.flickr.com
Przede wszystkim na wstępie można określić zasadniczą rolę powierzchni magazynowej, liczba magazynowanego towaru, częstotliwości wykorzystywania magazynu. Fachowcy razem twierdzą, iż najistotniejsza jest odpowiednia lokalizacja magazynu, a więc idealny dojazd każdego typu pojazdu. Bardzo ważne, by przemyśleć wszystkie akcesoria magazynowe, które ułatwią obsługę każdego magazynu. Rozmiar powierzchni magazynowej musi być dobrana prawidłowo do jego funkcji, czyli albo (odkryj wi�cej) do składowania, albo do składowania na różny czas, czyli trwały obrót towarem. Są to czynniki, które będą uzależniały akcesoria magazynowe, które zakupimy albo (strona www) odnajmiemy, ale także i lokalizację całego magazynu. W przypadku magazynu przeładunkowego ważne są jego stałe czynniki np. rampy przeładunkowe, lokalizacja, ponieważ tego typu powierzchnia magazynowa jest ukierunkowany na przewóz. Natomiast w przypadku magazynu przeznaczonego do stałego składowania towaru warto zwrócić szczególną uwagę dla przykładu na regały paletowe ich nośność i wymiary. Jeśli chodzi o magazyn zaopatrzeniowy trzeba zwrócić uwagę nie tylko na akcesoria magazynowe, lecz głównie na schematy operacyjne, oprogramowanie i jakość dozoru. Każdy nawet najbardziej doposażony magazyn nie będzie prawidłowo pracował bez odpowiednio zebranej kadry pracowniczej. Powierzchnię magazynu muszą obsługiwać osoby wykwalifikowane, rzetelne, biegłe w logistyce, lecz także w obsłudze oprogramowania.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki dobór miejsca samego magazynu nie powinien stanowić większego problemu.